Pulsar Network Capital participeert alleen in ‘veelbelovende’ ondernemingen met een hoog renderend bedrijfsmodel en een focus op de creatie van sociale en/of duurzame innovatie(s). Het criterium ‘veelbelovend’ wordt mede beoordeeld vanuit een sociaal, economisch, duurzaam, innovatief en milieutechnisch perspectief.

Wij investeren in diverse fases van de onderneming:

​•  Startfase​ (start-up)
•  Vroege groeifase (early-stage)
•  Groeifase​ (expansion)
•  Volwassen ​(later-stage)
•  Turn-around / doorstart.

Het merendeel van onze investeringen is echter gericht op ondernemingen in de vroege groeifase (early-stage) en de groeifase (expansion).

Impact Investing stagesNaast de criteria voor ESG, UNPRI en MVO die wij hanteren binnen ons beleid voor impact investments en verantwoord investeren, richten wij ons primair op ondernemers en ondernemingen die voldoen – of kunnen gaan voldoen – aan de volgende criteria.

Branchecriteria

•  Duurzame (agro)food & dranken (sustainable food & beverages)
•  Duurzame diervoeding & veevoer (feed)
•  Duurzame voedingsingrediёnten (nutrition)
•  Duurzame nutraceuticals
•  Duurzame foodretail (retail)
•  Innovatieve levensmiddelentechnologie (foodtech)
•  Innovatieve agritech/agrotech (agtech).

Criteria early-stage, expansion en later-stage ondernemingen

•  De propositie levert direct of indirect een positieve bijdrage aan het bereiken van ons primaire doel: het structureel helpen optimaliseren van de voedselketen om daarmee een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van ziekten en aandoeningen;
•  Succesvol, ambitieus, competent en aanblijvend management team;
•  Hoge mate van maatschappelijke relevantie/zingeving;
•  Grote potentie voor waardecreatie en impact realisatie;
•  Postieve impact op de gezondheid van mens en/of dier;
•  Duidelijke toegevoegde waarde van Pulsar Network Capital;
•  Kan worden bestempeld als unieke disrupter en/of pionier (first-mover) met de potentie om de no. 1 of 2 in een marktsegment te worden;
•  Goede corporate governance, ethische principes en een verantwoord milieubeleid;
•  Sterke marktpositie en een aantoonbaar (winst)groeipotentieel middels organische groei en/of via overnames;
•  Hoog renderende omzet vanaf € 1 miljoen met stabiele cash-flow, danwel vooruitzicht op breakeven of cashflow positief (geen verliesfinanciering);
•  Product(en) met duidelijk onderscheidend vermogen en hoge marge(s);
•  Potentieel voor internationale en mondiale groei in een marktsegment met een omvang van meer dan € 500 miljoen;
•  Duidelijke exit mogelijkheid;
•  Hoofdkantoor en management team van de onderneming bevinden zich op maximaal 3 uur rijden of vliegen van Amsterdam.

Criteria start-ups

Het investeren in start-ups doen wij alleen bij uitzonderlijke opportunities, waarbij onderscheidende technologie/marktpositie key is.

• De propositie levert direct of indirect een positieve bijdrage aan het bereiken van ons primaire doel: het structureel helpen optimaliseren van de voedselketen om daarmee een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van ziekten en aandoeningen;
•  De start-up wordt geleid door een ervaren en gedreven sociale ondernemer;
•  Founding team dat bestaat uit getalenteerde, ervaren en gedreven individuen;
•  Gericht op de creatie van sociale en/of duurzame innovatie in food, nutrition, foodtech en/of agtech;
•  Kan worden bestempeld als unieke disrupter en/of pionier (first-mover) met de potentie om de no. 1 of 2 in een marktsegment te worden;
•  Potentieel grote impact op duurzaamheid;
•  Internationale marktomvang is groter dan € 500 miljoen;
•  Potentieel voor internationale en mondiale groei;
•  Omzetpotentieel van minstens € 3 miljoen tot € 5 miljoen binnen 5 jaar na de start;
•  Goed onderbouwd businessplan en een gedetaileerd financieel plan beschikbaar;
•  Duidelijke Go-To-Market strategie met een stappenplan richting break-even binnen 18 maanden na de start;
•  Hoofdkantoor en management team van de start-up bevinden zich in Nederland.

Kapitaalbehoefte

Wij gebruiken ons eigen Sustainable Food Fund en ons netwerk voor het bijeen brengen van het benodigde groeikapitaal en/of overnamekapitaal. Doorgaans investeren wij alleen of samen met co-investeerders bedragen tussen de €50.000 en €5 miljoen per geselecteerde onderneming.

Alleen als wij in het business model en de groeipotentie geloven, de visie van de ondernemer ondersteunen, het management team op de juiste kwaliteiten en capaciteiten kunnen inschatten en er een goede ‘klik’ is, zullen wij willen en kunnen investeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het investeringsproces of een investeringsaanvraag indienen? Klik dan HIER.