Hands-on samenwerken

Pulsar Network Capital werkt graag samen met de volgende partners:

•  StartLife – StartLife is hét loket voor startende ondernemers in de sector Agro, Food en Leefomgeving. StartLife is een samenwerkingsinitiatief van Wageningen UR, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, Provincie Gelderland, Stichting Food Valley, Kadans Biofacilities, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, NIOO-KNAW en Stichting kiEMT.
•  Noordbaak – Noordbaak helpt bedrijven, overheden en scholen bij het organiseren van duurzaamheid.
•  Q42 – Ontwikkelt en bouwt games, web- & mobile applicaties, wearable apps en oplossingen voor The Internet of Things.
•  Pit Foodconcepts – Ontwikkelt nieuwe foodconcepten en foodinnovaties.
•  Healthy Ageing Netwerk Northern Netherlands – Kennis- en ontwikkelingscluster op het gebied van levenslang gezond leven.
•  Food Circle – Het doel van Food Circle is om de voedingsmiddelenindustrie in de regio Noord-Nederland te ondersteunen en te stimuleren door innovatie en vraaggestuurde research.
•  HAS Hogeschool – dynamische opleidingen voor de food- en agribusiness vanuit Den Bosch en Venlo.
•  Health Valley – Binnen Health Valley bundelen universiteiten, zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen en samen innovatieve projecten op te zetten ter verbetering van de gezondheidszorg.
•  Hogeschool Van Hal Larenstein – Opleidingen en trainingen in voeding en levensmiddelentechnologie.
•  PPM Oost – Participatiemaatschappij gericht op het helpen groeien van ondernemingen in de provincies Gelderland en Overijssel.
•  Food Valley NL – Food Valley NL versterkt de innovatiekracht van de Nederlandse bedrijven door verbindingen en samenwerkingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te stimuleren.
•  Flanders’ FOOD – strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie.
•  Wageningen UR – Universitaire opleidingen en wetenschappelijk onderzoek in agrifood, nutrition, agritech en foodtech
•  Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij – Participatiemaatschappij gericht op het helpen groeien van ondernemingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
•  Pulsar Online Marketing – Specialisten in het versnellen van omzetgroei middels optimale webdesign, online marketing, e-mail marketing, social marketing en affiliate marketing.
•  Pulsar Innovation – Door de inzet van ‘slimme’ technologie wil Pulsar Innovation het mogelijk maken voor organisaties om succesvolle prestaties neer te zetten door de betrokkenheid van iedereen binnen en buiten de organisatie te vergroten.

Samen investeren in sociale ondernemers en duurzame innovaties

Pulsar Network Capital en haar partners richten zich in de samenwerking vooral op het versneld laten groeien van sociale ondernemers en duurzame organisaties die een gezonde focus hebben op sociale en/of duurzame innovaties met een waardevolle impact voor de komende generaties. Duurzame ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie (food & beverages), voedingsgrondstoffen (nutrition), levensmiddelentechnologie (food-tech) en agritechnologie (agtech) hebben hierbij onze primaire aandacht.