Impact Investments

Op dit moment hebben investeerders vaak maar twee keuzes:

1. Het investeren met alleen maar het doel om een maximaal financieel rendement te realiseren, of

2. Het doneren van geld om sociale doelstellingen te realiseren.

Impact_Investing_diagramImpact investing gaat voor een alternatief van investeringen die erop gericht zijn om een positieve en duurzame impact te scheppen die meer is dan alleen maar een financiële return. Bij Pulsar Network Capital (PNC) draait alles om het doen en doen slagen van impact investeringen!

Impact investeringen zijn investeringen die in de eerste plaats positieve maatschappelijke effecten tot doel hebben. Financieel rendement is daarbij wel van belang, maar niet het belangrijkst. PNC wil als investeerder vooral maatschappelijke impact genereren (impact first) om daarmee onze visie en missie te realiseren. Financieel rendement wordt niet uitgesloten en is mede een doel. Dit concept van een gecombineerde maatschappelijke en financiële doelstelling, staat ook wel bekend als triple bottom line of blended value.

Wat is de definitie en wat onderscheidt impact investments?

Impact investments zijn investeringen die bedoeld zijn een positieve impact te realiseren beyond financial return. Dit betekent onder meer dat de maatschappelijke impact een belangrijk element zijn waarop wordt gestuurd en dat wordt gemanaged. Daarnaast wordt er als vanzelfsprekend ook gestuurd op de financiële resultaten en risico’s. Impact investeringen onderscheiden zich van socially responsible investments (SRI). In algemene zin geldt dat deze vorm van investeren in de eerste plaats zoekt naar het minimaliseren van negatieve impact. Dit in tegenstelling tot impact investeringen die juist actief zoeken naar het creëren van een positieve impact.

Impact Investing overzicht

 

De belangrijkste kenmerken van impact investing zijn:
• Grote betrokkenheid stakeholders.
• Zowel publieke als private financiering.
• Het vaststellen en managen van de (maatschappelijke) resultaten.
• Geen alternatief functionerend marktmechanisme.
• Transparantie over behaalde resultaten.

Wat is de marktontwikkeling in impact investments?

Volgens J.P. Morgan Social Finance ontstaat er op basis van ‘impact investments’ de komende 10 jaar wereldwijd een nieuwe markt aan geïnvesteerd kapitaal van 400 miljard tot 1 biljoen dollar, met winstmogelijkheden die variëren van 183 tot 667 miljard!

Deze vorm van sociaal duurzaam ondernemen (social enterprise) staat nog in de kinderschoenen en is volop in ontwikkeling. Het is dus zeer waarschijnlijk dat sociaal ondernemen als doordacht concept een bewezen succesmodel wordt. Het kan zo een wezenlijke rol gaan spelen als onderdeel van het wereldwijde streven naar een manier van leven, ondernemen en investeren waarbij zingeving en duurzaamheid worden gerealiseerd door een ondernemende visie op het realiseren van goede doelen!

Voor meer informatie:
J.P. Morgan rapport ‘Spotlight on the Market: The Impact Investor Survey’ (mei 2014)
J.P. Morgan Rapport ‘Perspectives on Progress: The Impact Investor Survey’ (januari 2013)

Impact investing comparison

Samen investeren in Impact Investments

De mede-investeerders in onze eigen netwerk zijn professionele investeerders (angel investors, VC’s, family offices, private equity, corporates, investeringsfondsen, e.d.) die zijn gericht op het doen van investeringen in sociale en duurzame ondernemingen, waarbij naast een goed rendement, zingeving, duurzaamheid en het behalen van bepaalde sociale doelstellingen belangrijk zijn.

Meer informatie over onze aanpak en wijze van verantwoord investeren vindt u hier.

Potential impact investment