Social and Impact InvestingPulsar Network Capital gelooft in de noodzaak en positieve impact van het gezonder, socialer en duurzamer maken van onze samenleving, en wil er als onafhankelijke hands-on investeerder daarom graag een positieve en structurele bijdrage aan leveren.

Omdat de wereldbevolking groeit en gezond duurzaam voedsel schaarser zal worden en in de wetenschap dat volgens de World Health Organization (WHO) meer dan 75{5c5b5f9fecc6bced8665238ded76dbc304e6ff74efec482ecc9393ddac09fa59} van alle ziekten en aandoeningen in de wereld voedingsgerelateerd zijn, willen wij vooral een bijdrage leveren aan het gezonder, efficiënter, duurzamer en veiliger maken van onze voedselketen. Vandaar onze hands-on investeringsfocus op gezonde en duurzame voeding, dranken,  voedingsingrediёnten en levensmiddelen- en agritechnologie.

Hierbij participeren wij alleen in ‘veelbelovende’ ondernemingen met een hoog renderend bedrijfsmodel en een focus op de creatie van sociale en/of duurzame innovatie(s).

Feiten & Uitdagingen

Wat ons motiveert in het bereiken van ons primaire doel – het structureel helpen optimaliseren van de voedselketen om  daarmee een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van ziekten en aandoeningen -, zijn de volgende feiten en uitdagingen:

•  >95{5c5b5f9fecc6bced8665238ded76dbc304e6ff74efec482ecc9393ddac09fa59} van alle chronische ziekten wordt veroorzaakt door voedselkeuze, ongezonde voedingsingrediënten, ondervoeding en onvoldoende beweging
•  >70{5c5b5f9fecc6bced8665238ded76dbc304e6ff74efec482ecc9393ddac09fa59} dagelijkse voeding & dranken bevatten ongezonde voedingsingrediënten
•  Gemiddelde leeftijd dat men chronisch ziek wordt daalt snel: nu al naar 45 jaar
•  Obesitas, kanker, diabetes en Alzheimer zijn volksziekten geworden
•  Voedselketen bevat teveel antibiotica, GMO’s, suikers, pesticiden en hormonen
•  Snel stijgende zorgbehoefte en zorgkosten: zwaardere belasting op overheid, consument en patient
•  Groeiende wereldbevolking (>9 miljard) met grotere middenklasse (3,3 miljard): stijgend tekort aan gezond voedsel en schoon drinkwater, waardoor duurzame voeding schaars wordt.

Waar wij in geloven

•  In een toekomst waarin er voldoende gezonde nutriënten zijn voor mens en dier
•  Een gezonde etens- en levensstijl voor iedereen
•  Een geoptimaliseerde voedselketen die resuleert in het structureel voorkomen en terugdringen van ziekten en aandoeningen
•  Dat wij als hands-on investeerder een duurzame bijdrage leveren aan het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten in de segmenten food, nutrition, foodtech en agritech
•  In een gezonde en prettige werksfeer binnen onze portfoliobedrijven
•  In een continue en duurzame innovatie met behulp van onze portfoliobedrijven, investeerders en partners
•  In het internationaal succesvol helpen vermarkten van de ontwikkelde innovaties en producten, middels de portfoliobedrijven waarin wij participeren.

Cradle to cradle

De filosofie van Pulsar Network Capital is mede gebaseerd op het ‘cradle to cradle’ (C2C) principe. Hierbij is de centrale gedachte dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Zo omvat de C2C filosofie de gedachte; ‘afval is voedsel’ (waste equals food) waarbij materialen en stoffen uit de producten aan het einde van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt moeten kunnen worden in een oneindige kringloop (circulaire economie).

Vanuit deze duurzaamheidsgedachte is de focus van Pulsar Network Capital gericht op lange termijn waardecreatie resulterend in de verwezenlijking van de ambitie van inspirerende sociale ondernemers en duurzame investeerders. Hierbij zijn kennis, zingeving, intuïtie, maatschappelijke relevantie en wijsheid bepalende factoren.

Focus op MVO, ESG en verantwoord investeren

In het selecteren van nieuwe impact investeringen, hanteren wij naast onze investeringscriteria ook een select aantal criteria voor verantwoord investeren, waaronder die van ESG (Environment, Social en Governance), UNPRI en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wij geloven namelijk dat door te werken volgens deze principes en richtlijnen, onze portfoliobedrijven uiteindelijk duurzamer, transparanter en minder risicovol worden. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen. Want bedrijven zónder kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun keten krijgen gemakkelijker financiering, mogen leveren aan overheden en zijn minder gevoelig voor maatschappelijke druk!

Pulsar Network Capital quote