Startlife-smallStart-up coach en startersloket StartLife en de op healthy & sustainable food gerichte investeerder Pulsar Network Capital, bundelen hun kennis, kunde en netwerken om start-ups en jonge ondernemingen te ondersteunen die zich primair richten op sustainable food (duurzame voeding), foodtech en agritech. Als Preferred Supplier is Pulsar Network Capital de eerste onafhankelijke participatiemaatschappij waarmee de start-up experts van StartLife uit Wageningen gaan samenwerken om nog meer ondernemers te kunnen helpen met de groei en bloei van hun jonge onderneming.

 

In deze samenwerking biedt StartLife een intensieve begeleiding van starters naar een succesvol bedrijf, waarmee StartLife fungeert als een ‘kraamkamer’ voor Pulsar Network Capital. StartLife begeleidt jaarlijks een select aantal start-up ondernemers in het omzetten van hun idee, concept of uitvinding naar een levensvatbare onderneming. De start-ups die tijdens dit proces veelbelovend blijken te zijn en internationale groeipotentie hebben, kunnen met behulp van de hands-on aanpak en het nodige groeikapitaal van Pulsar Network Capital vervolgens duurzaam en versneld doorgroeien.

Voorwaarde is dat de jonge en veelbelovende ondernemingen een innovatieve en duurzame bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de voedselketen. Het primaire doel van Pulsar Network Capital is namelijk het structureel helpen optimaliseren van de voedselketen om daarmee ziekten en aandoeningen te voorkomen en terug te dringen.

Dat doet de participatiemaatschappij door hands-on te participeren in veelbelovende snelgroeiende jonge en volwassen ondernemingen die zich bewegen op het kruispunt van innovatie, duurzaamheid, gezondheid en sociaal werkgeverschap.

Gitte Schober (Directeur van Stichting StartLife) en Patrick Driessen (Managing Partner van Pulsar Network Capital) zijn verheugd over hun samenwerking en zien dat de synergie in deze samenwerking reeds concreet wordt getest. StartLife en Pulsar Network Capital proberen gezamenlijk een select aantal start-ups te voorzien van groeikapitaal en middels beschikbare kennis en kunde te ondersteunen om duurzaam en gezond door te groeien.

Innovatie in een groeimarkt
Nederland is een wereldspeler als het gaat om food & agri. De topsector genereert jaarlijks ruim €50 miljard aan toegevoegde waarde en ruim €80 miljard aan export. Daarmee is het de grootste maaksector van Nederland en goed voor 10{5c5b5f9fecc6bced8665238ded76dbc304e6ff74efec482ecc9393ddac09fa59} van het bruto nationaal product, 10{5c5b5f9fecc6bced8665238ded76dbc304e6ff74efec482ecc9393ddac09fa59} van de werkgelegenheid, 25{5c5b5f9fecc6bced8665238ded76dbc304e6ff74efec482ecc9393ddac09fa59} van de export en ruim 50{5c5b5f9fecc6bced8665238ded76dbc304e6ff74efec482ecc9393ddac09fa59} van het exportoverschot.
Om die leidende positie te kunnen behouden, is het investeren in R&D en het ondersteunen van innovatieve jonge bedrijven een belangrijke voorwaarde voor structureel succes van de gehele sector. Voor StartLife en Pulsar Network Capital vormt dit gezamenlijke belang een bindende basis voor een vruchtbare samenwerking.

Vruchtbare samenwerking
De samenwerking is met name gericht op het verder laten groeien van bedrijven uit de portfolio van StartLife door Pulsar Network Capital, het doen van co-investments, vervolginvesteringen in early-stage ventures, het beoordelen van nieuwe innovatieve business-concepten en het begeleiden van de jonge ondernemingen die onder de hoede van StartLife vallen. Ook zullen de teams van beide organisaties actief deelnemen aan de evenementen die StartLife en/of Pulsar Network Capital op regelmatige basis organiseren.

Gezamenlijk & verantwoord investeren
Gezamenlijk investeren in veelbelovende jonge ondernemingen die duurzaamheid, gezondheid en sociaal ondernemerschap voorop stellen, is een voorwaarde voor gedeeld succes. Het is namelijk niet alleen het aantal ondernemingen dat succesvol kan starten en doorgroeien dat het succes bepaalt.Het is vooral de kwaliteit, het uiteindelijke resultaat en de impact dat er toe doet.

Verantwoord investeren is hierbij voor zowel StartLife als Pulsar Network Capital een primaire voorwaarde. Dit betekent dat beide organisaties bij het beoordelen van alle investeringen en financieringsvraagstukken rekening houden met zaken als sociale impact, duurzaamheid, klimaatverandering, kinderarbeid, beloningsbeleid en arbeidsomstandigheden. De afgelopen jaren hebben bedrijven die serieus maatschappelijk verantwoord ondernemen bewezen op lange termijn beter te presteren en hogere rendementen te behalen.

Over StartLife

Wij willen hét ondernemersloket zijn in het domein agro, food en leefomgeving en wij willen sterk staan door samenwerking met partners door Nederland voor innovatieve ondernemers uit dit domein. StartLife onderhoudt daarom actieve contacten met het bedrijfsleven, investeerders, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, deskundigen en tal van (overheids)instanties. Samen met onze partners en netwerk van preferred suppliers zijn wij u graag van dienst.

StartLife beschikt over een eigen investeringsfonds waarmee het seed capital kan verstrekken aan innovatieve start-ups.

StartLife is een samenwerkingsinitiatief van Wageningen UR, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, Provincie Gelderland, Stichting Food Valley, Kadans Biofacilities, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, NIOO-KNAW en Stichting kiEMT.

Voor meer informatie: www.start-life.nl